ข่าวประชาสัมพันธ์
!! ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักการภารโรง และ ยามรักษาการณ์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ใบสมัคร ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนจุนวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 63
ประกาศ​ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
ประกาศ​ โรงเรียนจุน​วิทยาคม​
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาร
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63
***ประกาศด่วน*** แจ้งเลื่อนการรับใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียน ม.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังค
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (ปิ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 62