สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ด้านบน คือ พระธาตุขิงแกง แสดงถึงความเลื่อมใส ศรัทธาในศาสนาพุทธ
ตรงกลางเป็นอักษรย่อ  จ.ว.ค.  ย่อมาจาก จุนวิทยาคม
ด้านล่างคือ คติธรรมโรงเรียน  ปัญญา  นรานัง  รัตนัง  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน