รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รัตนาวรรณ ใจนัน (แต๋)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 25
อีเมล์ : stand24@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Lekise Lighting Co.,Ltd
ตำแหน่ง : system standard supervisor.
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 29/11 ม.3 ถนนพระราม2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 มี.ค. 2556,23:21 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.169.157


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล