รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี แสนอ้าย (เหมียว)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 27
อีเมล์ : meaw_san99@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนจุนวิทยาคม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 270 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2556,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.119.101


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล