รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ สิทธิยศ (เบิ้ล)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 29
อีเมล์ : jirawat.sty@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลตำบลเวียงลอ
ตำแหน่ง : ผช.จนท.ธุรการกองการศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เทศบาลตำบลเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ธ.ค. 2555,10:38 น.   หมายเลขไอพี : 182.52.91.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล